Fotowoltaika dla rolników

Fotowoltaika dla rolników 

Gospodarstwa rolne ba przestrzenie ostatnich lat stały się niekiedy bardziej zautomatyzowane aniżeli niektóre firmy produkcyjne. Dzięki rozwojowi nowych technologii praca na farmie została znacząco ułatwiona poprzez zastąpienie człowieka nowoczesnymi maszynami. Nowoczesne rozwiązania sprzyjają zwiększeniu skali produkcji, a co za tym idzie poprawie efektywności. Zapotrzebowanie na energię elektryczną, która stanowi główny koszt dla nowoczesnego rolnika znacząco wzrasta. Dzięki zastosowaniu technologii fotowoltaicznej problem nadmiernych kosztów za energię elektryczną może zostać skutecznie wyeliminowany.

Zalety instalacji fotowoltaicznej dla gospodarstw rolnych:

  • Niezależność energetyczna, czyli redukcja rachunków za prąd nawet o 90%
  • Możliwość odpisów amortyzacyjnych; zainwestowane środki w instalacje fotowoltaiczną można amortyzować dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym
  • Możliwość obniżenia podatku rolnego korzystając z 25% ulgi inwestycyjnej przez 15 lat od zakończenia inwestycji
  • Zwiększenie oceny wniosków o dotacje z PROW o 5 punktów
  • Dbałość o środowisko oraz zwiększenie prestiżu gospodarstwa

Podstawowe informacje dla rolników:

1. Panele fotowoltaiczne można montować na niewykorzystanych powierzchniach tj.: budynki gospodarcze, wiaty, hale oraz część pól co nie wyklucza wypasu zwierząt na ich terenie.

2. Instalacji fotowoltaicznej nie można stawiać na gruncie o klasie lepszej niż IV

3. Instalację fotowoltaiczną rolnicy zakupić mogą (poza własnymi środkami, kredytem lub dotacją) w formie leasingu. Decydując się na taką formę inwestycji w instalacje, właścicielem paneli jest firma zewnętrzna, która wypożycza je rolnikowi. Rata miesięczna nie przekracza zysków otrzymywanych z instalacji.

4. Instalując panele na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, stawka VAT wynosi 23%. Rolnicy montujący instalacje pv na potrzeby gospodarstwa domowego (nie działalności) zaliczają się do stawki VAT wynoszącej 8%.

Panele fotowoltaiczne- instalacja na gruncie

Poza dwoma głównymi źródłami dotacji dla rolników środki można również pozyskać z:

  • Regionalnych programów samorządowych (informacje w urzędzie gminy)
  • Banku Ochrony Środowiska (niskoprocentowe kredyty)
  • Wojewódzkich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dotacje dla rolników

„AgroEnergia”

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AGROENERGIA”. Program zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Z programu „AGROENERGIA” będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet to niemal 200 mln złotych.

Istnieją dwie formy dofinansowania:
a) dotacje dla rolników indywidualnych gdzie całkowita pula wynosi 80 mln złotych, jednak maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 800 tys. złotych i może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych,
b) dotacja w formie pożyczki gdzie całkowita pula wynosi aż 120 mln złotych oraz gdzie można pokryć 100% kosztów instalacji.

Warunki pożyczki:
-Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat.

Wsparcie z PROW w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”

Dofinansowanie zależy od tego, z którego obszaru zostaną pobrane środki:
a) rozwój produkcji prosiąt
b) rozwój produkcji mleka krowiego
c) rozwój produkcji bydła mięsnego
d) racjonalizacja technologii produkcji

Każdy bowiem obszar ma inną maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi odpowiednio: a) 900 tys., b) 500 tys., c) 500 tys. oraz d) 500 tys. lub 200 tys. zł (inwestycje niezwiązane z produkcją zwierzęcą)

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60% – w przypadku gdy realizuje ją młody rolnik – i nie mniej niż 30%. Inwestycja powinna przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Oznacza to, że ma ona doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro, z zastrzeżeniem kilku sytuacji. Poza tym z pomocy wykluczone są gospodarstwa liczące więcej niż 300 ha.

Fotowoltaika to inwestycja!

Ofertę kierujemy do
— sektora biznesowego: firm i przedsiębiorstw
— rolników, właścicieli gruntów
— prywatnych osób

Firma Easy Energy Solar wykonuje montaż paneli słonecznych i fotowoltaiki na terenie miast z Wielkopolski: Poznań, Leszno, Śrem, Kościan, Września, Jarocin, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Szamotuły Oborniki Wielkopolskie, Gniezno, Mosina, Konin, Swarzędz, Ostrów Wielkopolski i okolice.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami,
chętnie pomożemy!

Scroll to Top
Zapytaj o wycenę