Dotacje, ulgi i finansowanie fotowoltaiki

Opłacalne sposoby finansowania


Firmy – leasing


Jeśli prowadzisz firmę, masz sklep, warsztat czy halę produkcyjną – możesz skorzystać z leasingu. To dobre rozwiązanie, ponieważ własna elektrownia fotowoltaiczna przyniesie Ci dodatkowe oszczędności na energii elektrycznej, a ty nie odczujesz raty leasingowej.

Klient indywidualny


Dostarczamy instalacje fotowoltaiczne objęte wsparciem finansowym w ramach dostępnych programów wspierających. Beneficjentami są osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które planują zakup i montaż małej lub mikro instalacji OZE.
Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:
1. wniosku o dofinansowanie (czekamy na publikację wzoru przez NFOŚiGW)
2. faktur za zakup i montaż instalacji PV
3. dowód opłacenia faktury
4. dokumentem potwierdzającym instalację licznika dwukierunkowego przez OSD.

Dotacje dla rolników

„AgroEnergia”
Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „AGROENERGIA”. Program zakłada dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich. Z programu „AGROENERGIA” będą mogli skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na której obszarze jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Budżet to niemal 200 mln złotych.

Istnieją dwie formy dofinansowania:
a) dotacje dla rolników indywidualnych gdzie całkowita pula wynosi 80 mln złotych, jednak maksymalna kwota jednej dotacji wynosi 800 tys. złotych i może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych,
b) dotacja w formie pożyczki gdzie całkowita pula wynosi aż 120 mln złotych oraz gdzie można pokryć 100% kosztów instalacji.

Warunki pożyczki:
-Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na poziomie WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat.

Wsparcie z PROW w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”


Dofinansowanie zależy od tego, z którego obszaru zostaną pobrane środki:
a) rozwój produkcji prosiąt
b) rozwój produkcji mleka krowiego
c) rozwój produkcji bydła mięsnego
d) racjonalizacja technologii produkcji

Każdy bowiem obszar ma inną maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi odpowiednio: a) 900 tys., b) 500 tys., c) 500 tys. oraz d) 500 tys. lub 200 tys. zł (inwestycje niezwiązane z produkcją zwierzęcą)

Dofinansowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 60% – w przypadku gdy realizuje ją młody rolnik – i nie mniej niż 30%. Inwestycja powinna przyczynić się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Oznacza to, że ma ona doprowadzić do wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10% w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy. Pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro, z zastrzeżeniem kilku sytuacji. Poza tym z pomocy wykluczone są gospodarstwa liczące więcej niż 300 ha.

Fotowoltaika to inwestycja!

Ofertę kierujemy do
— sektora biznesowego: firm i przedsiębiorstw
— rolników, właścicieli gruntów
— prywatnych osób

Firma Easy Energy Solar wykonuje montaż paneli słonecznych i fotowoltaiki na terenie miast z Wielkopolski: Poznań, Leszno, Śrem, Kościan, Września, Jarocin, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Szamotuły Oborniki Wielkopolskie, Gniezno, Mosina, Konin, Swarzędz, Ostrów Wielkopolski i okolice.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami,
chętnie pomożemy!

Zapytaj o wycenę