Prosument

Z roku na rok sukcesywnie wzrasta liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych instalowanych na naszych domach, garażach czy budynkach gospodarczych. Tacy inwestorzy stają się prosumentami, co oznacza, że zostali producentami, a nie tylko konsumentami energii elektrycznej. I to zielonej powstającej dzięki wykorzystaniu energii słońca. Prosument zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) jest odbiorcą końcowym, który nie wykorzystuje energii na potrzeby produkowania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.

Prosument, to producent i konsument w jednej osobie. Prosumentami mogą zostać inwestorzy, którzy zdecydują się na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych

Kto to jest prosument?

Prosumentem może być osoba prywatna lub firma zużywająca energię elektryczną i jednocześnie posiadająca własną mikroelektrownię produkującą energię z odnawialnego źródła, na przykład instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z ustawą o OZE prosument ma możliwość rozliczania się na preferencyjnych warunkach z zakładem energetycznym za energię elektryczną pobieraną z sieci i do niej oddawaną – w tak zwanym systemie opustów. Opust jest sposobem bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. Nie jest ona sprzedawana, lecz jedynie zliczana przez zakład energetyczny. W ciągu roku od wprowadzenia można ją odebrać w ilości zależnej od mocy mikroinstalacji:
– dla instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh;
– dla instalacji o mocy od 10 do 50 kWp za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,7 kWh

Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej zależnej od ilości energii pobranej. Nie wnosi się również opłaty na rzecz sprzedawcy z tytułu jej rozliczania.

Źródło: Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV _ http://polskapv.pl

Ustawa prosumencka umożliwia odprowadzenie nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej i wykorzystanie ich w ciągu roku

Do rozliczania kosztów tej operacji jest potrzebny licznik dwukierunkowy zainstalowany w domowej instalacji elektrycznej. Należy pamiętać, że tak zwanym kluczem do sukcesu jest przede wszystkim umiejętne połączenie obu instalacji – tej mikro, w postaci paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu domu lub ulokowanych na dachu, posesji i tej makro – czyli sieci elektroenergetycznej.

Fotowoltaika to inwestycja!

Ofertę kierujemy do
— sektora biznesowego: firm i przedsiębiorstw
— rolników, właścicieli gruntów
— prywatnych osób

Firma Easy Energy Solar wykonuje montaż paneli słonecznych i fotowoltaiki na terenie miast z Wielkopolski: Poznań, Leszno, Śrem, Kościan, Września, Jarocin, Nowy Tomyśl, Wolsztyn, Szamotuły Oborniki Wielkopolskie, Gniezno, Mosina, Konin, Swarzędz, Ostrów Wielkopolski i okolice.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami,
chętnie pomożemy!

Scroll to Top
Zapytaj o wycenę